Prezaštićeno dete

U želji da zaštite dete, poštede ga fizičkog napora i duševnog bola, roditelji često preteruju. Na sebe preuzimaju obaveze koje bi dete moglo samo da obavi, mešaju se više nego što treba u njihove odnose s braćom, sestrama i vršnjacima…

pezasticeno dete