Skupovi sa istim brojem elemenata pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. SKUP SA ISTIM BROJEM ELEMENATA

Skup, element skupa pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. SKUP, ELEMENT SKUPA

Klasifikacija predmeta prema svojstvima pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. KLASIFIKACIJA PREDMETA PREMA SVOJSTVIMA

Poređenje po visini i dužini pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. PREDMETI ISTIH I RAZLIČITIH OBLIKA I BOJA

Predmeti istih i različitih oblika i boja pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. PREDMETI ISTIH I RAZLIČITIH OBLIKA I BOJA

Linija i oblast pptx

Prezentacije su urađene prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. Utvrđivanje LINIJA I OBLAST 1 linije i oblasti 2 linija i oblast 3

Duž, crtanje duži pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. DUZ, CRTANJE DUZI

Tačka, spajanje tačaka linijama pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. TACKA. SPAJANJE TACAKA LINIJAMA

Otvorene i zatvorene linije pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku OTVORENE I ZATVORENE LINIJE

u, na, van pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku. U, NA, VAN