slide

Laž kod dece

Poremećaji ponašanja kod dece ispoljavaju se nizom postupaka koji bitno odstupaju ili se kose sa normama ponašanja i običajima društva u kojem dete živi. Poremećaj nastaje tokom vaspitavanja i osposobljavanja deteta za život u društvu (socijalizacija). Ako proces socijalizacije bude ugrožen ili poremećen u bilo kojoj etapi (u porodici, školi,…

Prezaštićeno dete

U želji da zaštite dete, poštede ga fizičkog napora i duševnog bola, roditelji često preteruju. Na sebe preuzimaju obaveze koje bi dete moglo samo da obavi, mešaju se više nego što treba u njihove odnose s braćom, sestrama i vršnjacima… pezasticeno dete  

Agresivnost kod dece

Naša deca su suočena sa sve većom agresivnošću koja im se servira svakodnevno na tv-u, popularnim crtaćim, video igricama… Ako sumnjate da i vaše dete pokazuje znake agresivnosti pročitajte članak dipl. pedagoga- psiholaga Tariak Hasanića. agresivnost kod dece

Mudre misli o roditeljstvu

Pročitajte šta su pametni ljudi rekli o roditeljstvu!mudre misli

Roditeljstvo

Poštovani roditelji, biti dobar roditelj težak je i odgovoran posao. Svi mi želimo da nam deca izrastu u čestite i vredne ljude, ali nekada se nađemo u bezizlaznim situacijama. Pročitajte ovaj tekst nepoznatog autora, veoma je poučan i pokušajte da ga primenite u vaspitavanju vlastite dece, kao što se i ja…