Pisanje velikog početnog slova (Pdf)

Uvežbavanje pisanja velikog početnog slova u imenima ljudi i jednočlanim geografskim pojmovima.

Veliko početno slovo – provera.