Klasifikacija predmeta prema svojstvima pptx

Prezentacija je urađena prema ,,Logos“ – ovom udžbeniku.

KLASIFIKACIJA PREDMETA PREMA SVOJSTVIMA