Dopunjalka slova

U prilogu se nalazi vežba za obradu slova po Zavodovom bukvaru.
Dopunjalka slova