Množenje i deljenje

Množenje i deljenje – zadaci za vežbanje, sistematizaciju i proveru znanja. Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim Množenje i deljenje – priprema Množenje i deljenje – provera

Jednačine

Jednačine sa množenjem i deljenjem, zadaci, test. Jednačine – priprema za kontrolni Jednačine sa množenjem i deljenjem – provera

Životinje (Power Point)

Životinje, osnovne podele, način života itd. Životinje kao deo žive prirode

slide

Živa bića (Power Point)

Zajedničke osobine svih živih bića, uvodni čas. Živa bića

NASELJA PPTX

Naselja, vrste naselja, grad nekad i sad, Bečej nekad i sad NASELJA  

slide

GLAS, SLOVO, SLOG PPTX

Obrada: glas, slovo, slog, reč, rečenica 2. razred glas slovo slog reč rečenica

RAVNICE I UZVIŠENJA pptx

Reljef – uzvišenja i ravnice 2. razred ravnica, uzvišenja

UDUBLJENJA ISPUNJENA VODOM PPTX

Reljef – udubljenja ispunjena vodom, potoci, reke, bare, jezera, mora, okeani, izvor, ušće… udubljenja ispunjena vodom